Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer har begynt å gjelde fra den 1.1.2016. Denne forskrift hører under Naturmangfoldlovens kapittel 4 om fremmede organismer. Forskrift om fremmede organismer regulerer bruken av planter i Norge, og vil være av betydning ved valg av vegetasjon til grønne anlegg og naturområder. 17 landlevende planter er forbudt i Norge og fra den 1.1.2021 vil ytterligere 11 arter komme inn på forbudslisten. For 30 arter kreves det tillaltelse før de får settes ut.

Forskriften stiller også krav til miljørisikovurderinger, aktsomhet, massehåndtering og internkontroll.

 FAGUS jobber i tett samarbeid med artsseksjonen i Miljødirektoratet for å spre eksisterende og fremtidig kunnskap om forskriften. 

Forskriften i sin helhet finner du her på Lovdata

Relaterte publikasjoner