Nordisk kongress 2017

Tema:  

Framtidens kirkegård * Framtidens kirkegård i Nordisk tradisjon * Forskjellige brukergruppers ønsker og velferd – sameksistens og konflikter * Angår etiske hensyn på kirkegården også de døde? * Drift og etikk (maskiner, arbeidstøy, skilting, medarbeidere) * Vi tenker miljø i krematoriene! *  Kirkegårder for de levende – De levendes kirkegård * Kåring av vinnere av Nordisk gravminnekonkurranse * Befaringer

 Påmelding og mer info her med frist 31. mai

Arrangør: 
Norsk forening for gravplasskultur
Sted: 
København
Dato: 
06.09.2017 (Hele dagen) - 08.09.2017 (Hele dagen)
Emne: 
Anleggstype: