kurs i administrasjon av gravplasser

Tema:

Gravplassenes plass i forvaltningen * Rammene for virksomheten – regelverk og økonomi * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen * Grav og arealbehov * Kommuneplan og reguleringsplan, gravplassplan *  Universell utforming * Endring av gravplass/oppdatering av kartverk * Gravferdrutiner og begravelsesbyråenes plass * Etikk * Grav og feste av grav * Gravregister, Gravminner * Krigsgraver * Gravstellavtaler, salg av gravminner, eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling * Gravferdsforvaltningen som livssynsåpen forvaltning * Kistegravferd og urnenedsettelser * Rutiner ved mottak av urner og kister fra utlandet * Bevaringsarbeid på gravplass * Befaringer til gravplasser 

Påmelding og mer informasjon her med frist 18. august

Arrangør: 
Norsk forening for gravplasskultur
Sted: 
Molde
Dato: 
25.09.2017 (Hele dagen) - 28.09.2017 (Hele dagen)
Emne: 
Anleggstype: