kurs i NS 3420 NS 3420 Del ZK - Skjøtsel og drift av Park og Landskapsområder

Kursbeskrivelse:

NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder har over de siste 20 årene etablert seg som det viktigste verktøyet når skjøtsel av grøntanlegget skal beskrives og settes ut på anbud. Denne grønne delen av NS 3420 ble revidert i 2016 og inneholder mange nyheter. 

Kurset tar for seg følgende temaer:

•         Viktige prinsipper fra NS 3450 (redigering av anbud) og forhold som er viktig når et anbud skal utarbeides. 

•         Oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den skal brukes. 

•         Hvordan fylle ut et postgrunnlag, hvordan gjøre riktige valg av skjøtselsnivå og hva som er inkludert i posten. 

•         Nyheter i 2016 - utgaven: Forberedende ytelser, andre skjøtselrelaterte oppgaver og komplett skjøtselbeskrivelser 

•         Kapitler som er vesentlig omarbeidet: drift av lekeplasser, skjøtsel av utplantingsplanter, busker, trær og trepleie 

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420 med særlig fokus på skjøtsel og drift av parker og landskapsområder (Del ZK), samt gi brukerne av NS 3420 grunnleggende kjennskap til forholdet mellom NS 3420 og andre relevante standarder. 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for de som skal utarbeide beskrivelser etter NS 3420 Del ZK, men er også egnet for entreprenører som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420 Del ZK.  Kurset er godt egnet for og offentlige og kommunale grøntanleggsforvaltere, landskapsarkitekter, landskapsingeniører og skjøtselsentreprenører.

Les mer om kurset og meld deg på her
 
Arrangør: 
Standard Norge og Standard Online
Sted: 
Fossekallen restaurant og konferansesenter, Lysaker
Dato: 
24.10.2017 - 09:00 - 16:00