NGSA


Nordic Green Space Award (NGSA) er en nordisk omforent utmerkelse som er utviklet for å skape bevistgjøring rundt viktigheten av kvalitet i parker og grønne områder. NGSA er de grønne områdenes motsvarighet til restaurantenes michelinstjerne.

NGSA retter seg mot kirkegårder, parker og andre tettstedsnære friområder. NGSA skaper bevisthet rundt forvaltning og skjøtsel og økonomiske prioriteringer, som i sin tur kan synliggjøres ovenfor publikum og bevilgende myndigheter.

Så langt har 16 grønne områder i norden blitt tildelt en NGSA. Ønsker din forvaltning å søke om en NGSA for et område dere mener når opp til NGSA standard? Kontakt Helene Bugge, daglig leder i BAD PARK IDRETT på telefon 481 15 299. Se også hjemmesiden til NGSA

 

Relaterte publikasjoner