2015 - NGSA tar sats

DokumenterStørrelse
hesjedal_ngsa_identitet_og_tilhorighet.pdf5.84 MB
Nordic Green Space Award (NGSA) er en utmerkelse som er utviklet for å skape bevistgjøring rundt parker og grønne områder. 2015 er Friluftslivets år og dette blir også året da NGSA tar sats i Norge.

 

Kort om NGSA:

NGSA retter seg mot kirkegårder, parker og andre tettstedsnære friområder. Utmerkelsen NGSA oppnås gjennom at man søker om den, fordi man i organisasjonen forventer at man har en park eller et grønt område som matcher beste kvalitet for eksempel i form av rekreative muligheter, kultur, opplevelser, estetikk eller biologisk mangfold.En oppnådd utmerkelse er en anerkjennelse som kan brukes i markedsføringen og hvor partnerskapet bak NGSA-ordningen vil bidra gjennom sin markedsføring. NGSA skaper bevisthet rundt forvaltning og skjøtsel og økonomiske prioriteringer, som i sin tur kan synliggjøres ovenfor publikum og bevilgende myndigheter.

Storbritania var det første landet som inførte en liknende kvalitetsordning (Gren Flag Award) og denne har viset seg å gi et stort løft til de grønne områdene. NGSA er anpasset nordiske forhold og vi håper den vil bre om seg og bli en like stor suksess som den i Storbritania. Til nå er Frognerparken i Oslo, Den grønne akse i Bergen og Strandpromenaden i Kristiansand blitt tildelt utmerkelsen i Norge.

NÅ ER DET DIN TUR!

2015 er Friluftslivets år, som markeres under parollen "nå er det din tur". Vi håper også at turen er kommet til NGSA, og at 2015 blir året da utmerkelsen virkelig befester seg som en naturlig kvalitetstest av våre grønne områder. Vi ønsker oss mange søknader og tildelinger slik at de grønne miljøet kan få viset frem for publikum og myndigheter hvor viktig det er med gode grønne områder som har mange kvaliteter.

Norsk Friluftsliv sponser i anledning Friluftslivets år tre søknader til NGSA for områder relatert til friluftsliv. Dette er en stor mulighet for kommuner og forvaltninger å få satt sitt område på det grønne kartet!

Tag kontakt med FAGUS for spørsmål rundt søknader og for mer informasjon.

Se videre hjemmesiden til NGSA og Bad Park og Idrett. Det ble også holdt innlegg på FAGUS Høstkonferanse der Bergen kommune delte sine erfaringer med å få tildelt utmerkelsen (se vedlagt pdf for inspirerende bilder).

NGSA - for forvaltninger i front.