Deler av søknadsplikten i forskrift om fremmede organismer har blitt utsatt

DokumenterStørrelse
forskrift_om_fremmede_organismer_-_kort_info.pdf398.4 KB
vedlegg-i-organismer-som-det-er-forbudt-a-innfore-sette-ut-og-omsette.pdf558.34 KB
vedlegg-v-organismer-som-krever-tillatelse-for-utsetting1.pdf283.26 KB
Klima- og miljødepartementet har besluttet å utsette søknadsplikten for ikke risikovurderte planter.

Slik forskriften står i dag sier den at man må søke om utsettingstillatelse for alle planter som ikke tilhører en art eller "bestand" som vokser naturlig på stedet. Fra denne hovedregel unntar man planter som er risikovurderte og norske arter fra norske bestander hvis de skal settes ut i parkanlegg og andre dyrkede områder, samt transport og næringsutbyggingsområder.

Dette betyr (hvis man ser det omvendt) at man i følge forskrift  søke om å sette ut  ikke risikovurderte planter og også norske arter der materialet er av utenlandsk opprinnelse. Det er denne del av søknadsplikten som Klima- og miljødepartementet har valgt å utsette. Det vil komme en egen paragraf i forskriften om dette etter hvert.

Bakgrunn for beslutningen er at omfanget av ikke risikovurderte planteslag og norske arter med utenlandsk opprinnelse er så stort at man trenger tid til å vurdere forskjellige løsninger. For grøntanleggsektoren vil beslutningen om utsatt søknadsplikt her være av stor betydelse og forenkle søknadsarbeidet betraktelig. Det vil da  være vedlegg en og vedlegg fem man har å forholde seg til ved valg av planter og vurdering av hva man må søkes om utsettingstillatelse for. 

Hvordan den nye paragrafen kommer å se ut vet vi ikke enda, men det som er viktig å merke seg er at aktsomhetsplikten og føre var prinsippet selvfølgelig gjelder fremdeles. Det er også fremdeles krav til skriftlig miljørisikovurdering ved valg av planter. Altså, selv om man ikke må søke om utsettingstillatelse må og bør man fremdeles vurdere sine plantevalg slik at det ikke medfører risiko for det biologiske mangfold. Denne vurdering innefatter da ikke bare hvilken kategori en plante har i svartelisten, men også hvor man har tenkt å plante den. 

Vedlagt ligger kortversjon av forskriften og de to viktige vedleggene til forskriften (vedlegg I og V). Ønsker du utfyllende informasjon er du velkommen å ta kontakt med FAGUS.

Hele forskriften finner du her på lovdata