Fremmede arter, Svartelisten, Forskrift om fremmede organismer

Stående tilbud fra FAGUS:

Har du og dine medarbeidere i bedriften/organisasjonen/kommunen  behov av mer kunnskap om om fremmede arter, Svartelisten og Forskrift om fremmede organismer?  

Har du/dere et ønske om å delta på konferanser og seminarer, men mangler mulighet og tid til å komme fra i en travel periode?

FAGUS lanserer nå et stående tilbud om å komme til dere for å avholde både heldags- og halvdagsseminar. Vi skreddersyr opplegget etter deres ønsker og behov. Eksempler på temaer som kan omhandles:

- Hva er egentlig Svartelisten og hvordan bruker man denne på riktig måte.

- Innføring i Forskrift om fremmede organismer: Viktige momenter å forholde seg til, plikter og krav, erfaringer så langt med forskriften.

-Hvordan søke om utsetting av arter på vedlegg 5 og erfaring med søknader så langt.

-Miljørisikovurdering, hvordan gjør man dette.

- Fremmede organismer: Hva er dette og hva er det for kriterier som ligger til grunn for at en fremmede organism anses å utgjøre en trussel mot det biologiske mangfold.

For mer informasjon om tilbudet eller for å lage avtale, ta kontakt med daglig leder  Maria Fall i FAGUS: post@fagus.no