Har du hørt om Treepedia?

Nytt verktøy for å fremme trær i byen

Treepedia er et nytt verktøy som er utviklet for å kartlegge trær i verdens byer. Google street wiew er brukt for å synliggjøre opplevelsen fra gatenivå. Inne i Treepedia har man mulighet til å sammenlikne grønn index i noen av verdens store byer. Målet er å vekke oppmerksomhet rundt betydningen av vegetasjon i gater, inspirere og vise til forbedringspotensialer. 

Treepedia finner du her.