Høring NS 4400 og endringer i NS 3420K

Høringsfrist 27. august

De norske standardene for planteskolevarer, NS 4400 - NS 4413, har blitt revidert. Det som tidligere var 14 standarder er nå samlet i en standard: NS 4400 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking. Innholdsmessig er det gjort oppdateringer og tilpassinger til dagens behov. Denne reviderte standarden er på høring fram til 27. august.

Som følge av den nye sammenslåtte standarden er NS 3420-K er oppdatert i henhold til endringene i NS 4400, og matrisevalg og postrunnlag er oppdatert for å gi mer entydige og riktige beskrivelser.

For utfyllende informasjon, se nettsiden til Standard Norge