Hva får vi med ved import

Viktig artikkel fra NINA

Import er en stor trussel for introduksjon av fremmede arter. Heldigvis har vi fagmiljøer i Norge som setter fokus på dette. NINA er en av de. Du kan lese om forskernes funn i artikkelen her