Kristhild Benjamine Hansen - Ny rådgiver i FAGUS

Nytt Fagområde: Belysning

Belysning/lyssetting i anlegg er viktig. Ikke bare av estetiske årsaker, men bland annet også for sikkerhet og universell utforming kan  riktig belysning være avgjørende. Vi mener det trengs mer kompetanse og kunnskapsspreding på området. FAGUS har derfor den store gleden av å ønske varmt velkommen til ny rådgiver innenfor vårt nye fagområde "Belysning i  anlegg". Kristhild Benjamine Hansen er klar for å ta imot spørsmål, og vi håper dere som er abonnenter på FAGUS Rådgivning vil benytte dere av muligheten.

Kristhild Bemjamine Hansen presenterer seg som følger:

Samspill med lys

Gjennom kunst og bilder har vi mang en gang sett hvordan vi lar oss fasinere og inspirere av naturen og dets naturlige lys. Lange sommernetter, mørke vintermorgener. Dette samspillet mellom lys og natur, samt årstidene og døgnets timer, har alltid vekket min interesse; En interesse som tok meg med ut i naturen, inn i menneskets visuelle oppfattelser og tilbake til skolebenken for å utdanne meg til lysdesigner med ønske om å se nærmere på ens omgivelser og dens mange iboende muligheter.

Med bachelor i hånden og ansettelse i belysningsfirmaet Luminator AS har jeg høstet erfaring innen belysning av ulike ute- og inneområder, og om hva som vil være nødvendig å ta hensyn til når det gjelder valg av armatur. Denne erfaringen ønsker jeg å dele med dere i håp om å spre kunnskap rundt mulighetene som ligger i et samspill mellom den naturlige, den kunstige og ikke minst den ønskelige visuelle opplevelsen.

Gjennom innsikt i og samtaler rundt hva som skal og bør ivaretas, er ønske å finne frem til de best egnede løsningene i forhold til oppgaven og behovene. Dette være seg inne eller ute, over eller under vann. Jeg ønsker å være til hjelp med dette her i FAGUS.