Kunnskap om kompost og kompostering

Hva finnes?

Kompost i flere former blir mer og mer aktuelt i vekstjord som en del av kretsløptanken, men det finnes få undersøkelser foretatt på stor skala som omhandler komposteringsprosessen. Mye av dokumentasjonen retter seg mot landbruket og de gevinster bruk av kompost kan gi her. Noe av kunnskapsgrunnlaget vil uansett være felles uavhengig av bruksområde og for den som ønsker å lære mer om komposten og dess egenskaper presenteres nedenfor et utvalg av tilgjengelig litteratur.

Bioforsk rapport nr 57 2015: Nyttig bruk av organisk avfall

Avfall Norge (2016): Beste praksis for kompostering av hageavfall 

ORIO-prosjektet (2004): Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av

bioavfall

Generell kunnskap om kompostering anbefalt av Ingrid Indegaard i Grønn Vekst.

Publikasjoner/rapporter på web:

Avfall Norge: Økt kunnskap om kompost og biorester i landbruket

NIBIO: "Tema kompost"

Økologisk landsforening DK: Diverse informasjon om mikrobiell prosesstyring

Rapporter:

Lindum: Amundsen, Eggen, Lystad (2001) Stabilitet og nedbrytning av organiske forurensinger i avløpsslam ved storskala kompostering

Bøker/forfattere:

Walter Witte  (Tysk)

Elaine Ingham (Engelsk)