Martine Henriette Wilberg - Ny Rådgiver i FAGUS

Fagområde: Universell utforming

Kunnskap innenfor fagområdet universell utforming er avgjørende for å lage gode uteanlegg. Balansen mellom bevaring og tilrettelegging som sikrer at vi gjør det vi må samtidig som uteområdet ikke mister sin karakter gjør det viktig å kunne rådføre seg med erfarne fagfolk når man foretar valg. FAGUS har den store gleden av å ønsker ny rådgiver innenfor universell utforming Martine Henriette Wilberg varmt velkommen. Vi håper dere som er abonnenter i FAGUS Rådgivning benytter anledningen til å dra nytte av hennes kompetanse.  

Martine Henriette Wilberg presenterer seg som følger:

De fleste uteområder som planlegges, prosjekteres, bygges og rehabiliteres i dag er områder som skal være tilgjengelige og brukbare for alle. Mennesker er forskjellige og har ulike behov og brukergrensesnitt. Det finnes i dag lover, forskrifter, standarder og veiledninger som vi må forstå, forholde oss til og lære noe av, men faget universell utforming er et komplekst og ganske ungt fagfelt som er i stadig utvikling. Det er utfordrende å oppnå ideelle løsninger for universell utforming i det norske landskap av ulike grunner. Og planleggere, prosjekterende og utførende møter stadig utfordringer og dilemmaer fordi normer og krav kan komme i konflikt med vern, øvrige kvaliteter og enn rekke andre lovpålagte krav til i ute- og landskapsanlegg.

Jeg arbeider i Hjellnes Consult og har lang erfaring som landskapsarkitekt i både offentlig og privat sektor. Jeg har i tillegg vært seniorrådgiver ved Deltasenteret, som er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, med ansvarsområde universell utforming i planlegging og uteområder. Jeg håper jeg som rådgiver i FAGUS kan veilede andre i tolkningen av dagens regelverk, gi gode råd og tips for hvilke strategier en kan velge og drøfte de ulike dilemmaer som må avdekkes for at det i prosjekter kan tas de riktige valg for en balansert og optimal løsning helt fra tidlig planlegging til bygging og drift av uteanlegg.