Nå kan du søke om utsetting av planter

Den svartelistede arten kjempespringfrø kan danne tette bestander som fortrenger andre arter
DokumenterStørrelse
vedlegg-v-organismer-som-krever-tillatelse-for-utsetting1.pdf283.26 KB
forskrift_om_fremmede_organismer_-_kort_info.pdf176.23 KB
Miljødirektoratet har lagt ut søknadsskjema med veileder for søknad om utsetting av fremmede organismer.

Den nye forskriften om fremmede organismer har nå begynt å gjelde. Noen planter blir forbudt å bruke, andre må man søke om tillatelse til å bruke. Miljødirektoratet har utarbeidet et søknadsskjema med veileder som du finner på direktoratets hjemmeside. Kort om det forskriften sier om planter følger her. FAGUS har også utarbeidet en mer utfyllende sammenfatning av forskriften som ligger vedlagt. 

Fra 1.1.2016 er det forbudt å sette ut plantene nedenfor:

 • Filtarve (Cerastium tomentosum) 
 • Gravbergknapp* (Phedimus spurius)
 • Hagelupin (Lupinus polyphyllus) 
 • Hybridslirekne (Reynoutria xbohemica)
 • Jærlupin (Lupinus perennis) 
 • Kanadagullris (Solidago canadensis)
 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium) 
 • Kjempegullris (Solidago gigantea)
 • Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis) 
 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
 • Parkslirekne (Reynoutria japonica) 
 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)
 • Rynkerose (Rosa rugosa) 
 • Sandlupin (Lupinus nootkaensis)
 • Sibirbergknapp* (Phedimus hybridus) 
 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)
 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)

Sibirbergknapp og gravbergknapp får fremdeles brukes i grønne tak, men hvis grønne tak skal legges i kommuner hvor naturtypen "åpen grunlendt kalkmark" finnes må man søke om tillatelse til å bruke plantene. Listen over forbudte arter vil utvides fra 1.1.2021 og da vil flere busker og trær som brukes i grønne anlegg inkluderes (se veilederen).

Hovedregelen er videre at man kan sette ut planter som ikke er forbudt uten å søke om tillatelse hvis man skal sette de i "parkarealer" (og langs jernbane/vei), men noen planter må man søke om tillatelse for allikevel (se vedlagt pdf som heter vedlegg V). Skal man sette ut planter i naturområder må man alltid søke om tillatelse for alle planter og ikke bare de som står oppført i forskriftens vedlegg V.

Har du spørsmål vedrørende den nye forskriften er det bare å ta kontakt med Maria Fall, daglig leder i FAGUS så hjelper FAGUS deg etter beste evne.