Nordic Green Space Award (NGSA) 2016

Det er fremdeles mulighet for å søke om en NGSA i 2016. Har du et friområde som burde befinne seg på den eksklusive norske listen sammen med Frognerparken i Oslo, Den grønne akse i Bergen, Strandpromenaden i Kristiansand, Østensjøvannet miljøpark i Oslo, Storøyodden friluftsområde i Bærum, Helleviga friluftspark i Søgne og Blaafarveværket i Modum, så ta kontakt med FAGUS (post@fagus.no).

NGSA er et omforent nordisk kvalitetsmerke som deles ut til særlig utmerkede parker og grønne områder. Bak ordningen NGSA står et partnerskap med mer enn 25 forskjellige fagtunge aktører i Norden – innefattet fagorganisasjoner, universitetsmiljøer, kommuner og frivillige organisasjoner. Målet med prisen er å stimulere forvaltere av allment tilgjengelige grøntområder til å løfte kvaliteten på disse, slik at de oppleves enda mer attraktive for befolkningen å benytte. NGSA er en nordisk pris og et symbol på høy standard, et hederstegn og noe eier/forvalter kan benytte i sin markedsføring av området. Kvalitetsstempelet kan utdeles til grøntområder som en dommerkomité har funnet verdig til dette. Kvalitetskriteriene i NGSA er tilpasset vurdering av alle typer grønne områder.

Slik som i 2015 har Norsk Friluftsliv satt av midler som sponser to søknader for friluftsområder. Dette er kriteriene for å søke om støtte fra Norsk Friluftsliv:

• Alle som eier/forvalter et friluftsområde kan søke.

• Området det søkes for skal være et grøntområde tilrettelagt for friluftsliv.

• For å komme i betraktning må søker ha et godt forankret engasjement for søknaden.

• Søknadsavgiften for ett friluftsområde vil bli dekket. Avgiften inkluderer en bedømmelse av området gjennomført av en nordisk dommerkomite og en skriftlig vurdering av områdets kvaliteter. 

Les mer om Nordic Green Space Award på:

www.ngsa.no