Nordic Green Space Award til Østensjøvannet Miljøpark i Oslo kommune

Dommerkomiteen i arbeid. Fra venstre: Ingjerd Bratterud, Martin Tranholm Frøst, Kerstin Sköld og Hege Abrahamsen. Foto: M. Fall
DokumenterStørrelse
3b_bilder_fra_miljoparken.pdf3.39 MB
ngsa_innstillingsbrev_ostensjovannet.pdf1.01 MB
kvalitetsmerke_til_oslo_kommune_for_ostensjovannet_miljopark.pdf959.13 KB
Som første område ut i Norge 2015 ble Østensjøvannet Miljøpark i Oslo kommune tildelt en NGSA.


Østensjøvannet Miljøpark i Oslo kommune ble den 06. september 2015 tildelt kvalitetsmerket Nordic Green Space Award i forbindelse med den tradisjonelle Østensjødagen.

Dommerkomiteen uttaler:

"I tildelingen av NGSA til Østensjøområdet Miljøpark har den nordiske dommergruppen notert seg områdets mange kvaliteter. Området gir bydelen en opplevelsesmulighet av mangfoldig natur og kultur, som er unikt for en raskt voksende storby. Området er lett tilgengelig og fremstår som integrert i bydelen. De rekreative mulighetene er gode og området brukes flittig til bl.a. mosjon, avslapning, naturopplevelser og undervisning."

 Les hele dommeruttalelsen i vedlegget.

For område Østensjøvannet har dommerkomiteen bestått av:

Hoveddommer: Martin Tranholm Frøst, landskapsarkitekt, Randers kommune, Danmark
Meddommer: Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare, Järfälla kommun, Sverige
Meddommer: Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt, Stavanger kommun, Norge
Brukerrepresentant: Hege Abrahamsen, anleggsgartner, Statens vegvesen, NorgeLes mer om tildelingen av NGSA til Oslo kommune på nettsiden til Østensjøvannets venner

Les også mer om denne flotte utmerkelse på hjemmesiden til Nordic Green Space Award