Ny logo

En sommernyhet fra FAGUS

FAGUS lager  ny hjemmeside. I den forbindelsen vil det komme endel andre endringer. En av disse er at FAGUS får ny logo. Dette fordi det er behov for en logo i liggende format og vår gamle logo i stående format kunne derved ikke gjenbrukes. Den gamle logoen har vært et flott kjennetegn for organisasjonen siden starten, så vi har etterstrebet å videreføre momenter fra denne. Vi er stolte av resultatet. Bladet i ny logo med sitt kart av uterom representerer FAGUS målsetning om å bidra med løsninger for å fremme gode grønne anlegg. Det representerer også våre arbeidsområder: Nettverksbygging, kunnskapsgenerering, kunnskapsspredning og samhandling i grøntanleggsektoren med FAGUS som midtpunkt.

Ny logo vil gradvis erstatte den gamle. Vi håper den blir godt mottatt.