Rapport forskrift om fremmede organismer - erfaringer, tanker og anbefalinger

DokumenterStørrelse
rapport_forskrift_om_fremmede_organismer.pdf527.47 KB
FAGUS har levert rapport til Miljødirektoratet

FAGUS foretok i våren 2016 en rundreise til fem norske byer hvor vi sammen med artsseksjonen på Miljødirektoratet informerte om ny forskrift om fremmede organismer. På rundreisen ble det stilt flere spørsmål om forskriften. FAGUS har - med assistanse av en representasjonsgruppe -  i rapport til Miljødirektoratet gjort et forsøk på å sammenstille erfaringer, tanker og anbefalinger rundt disse problemstillingene.

Vi håper at rapporten skal være til hjelp for Miljødirektoratet i utarbeidelse av ytterligere veiledningsmateriale og at den skal være en start for oss i sektoren til hvordan man skal arbeide med forskriften. En viktig tanke med rapporten er da altså at den skal være utgangspunkt for videre diskusjon. Hva mener du? Har du ytterligere tanker og forslag. FAGUS mottar gjerne tilbakemeldinger og videre innspill.