Strategi for villbier og andre pollinerende insekter

Foto: M. Fall
DokumenterStørrelse
faggrunnlag_for_nasjonal_strategi_for_villbier_og_andre_pollinerande_insekt_1.pdf1.43 MB
Faggrunnlaget til strategien er ferdig

Den nasjonale strategien vil bli utarbeidet som et ledd i arbeidet med å sikre mangfoldet av pollinerende insekter. I denne anledning inviterte Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet til innspillsmøte den 26. september. FAGUS var en av organisasjonene som hadde gleden av å delta. Innleggene fra dette møte er nå lagt ut på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Du kan også lese det ferdige faggrunnlaget for strategien i vedlegget her til denne nyhet.