Vær oppmerksom på Phytophthora

Foto: Venche Talgø
DokumenterStørrelse
tema_5-20_phytophthora1.pdf2.79 MB
phytophthora_alni_forarsaker_sjukdom_pa_or_i_norge2.pdf2.37 MB
tema_7-1_boek-v1.pdf2.23 MB
Pseudosoppen Phytophthora er en alvorlig planteskadegjører. Phytophthora har mange underarter som igjen gjør at mange plantearter kan angripes.Behovet for kartlegging av pseudosoppens utbredelse er stor.

Bioforsk plantehelse har gjennom en serie temaartikler satt fokus på planteskadegjøreren med dess underarter. Det blir stadig oppdaget nye forekomster. Det finnes få effektive tiltak når Phytophthora vel er påvist og dette gjør det ekstra viktig å være "føre var".

Vedlagt ligger noen av temaartiklene skrevet av Bioforsk (nå NIBIO). Kommer man over noe som ser ut som et misstenkelig funn, anbefales det at man tar kontakt med NIBIO.