Veileder plantevernmidler

Mattilsynets veileder til forskrift om plantevernmidler ligger ute.

Veilederen henvender seg til den som bruker, selger, produserer eller importerer plantevernmidler.

Du finner den på hjemmesiden til mattilsynet.

Relaterte nyheter om plantevern fra Mattilsynet kan du lese her