FAGUS nyheter

Finner grantrær med satelitt
06.01.2017
FAGUS har levert rapport til Miljødirektoratet
22.12.2016
Ny rapport om vegetasjon og luftforurensing.
19.12.2016
Faggrunnlaget til strategien er ferdig
28.11.2016
En sykdom som må tas på alvor
20.10.2016
Pseudosoppen Phytophthora er en alvorlig planteskadegjører. Phytophthora har mange underarter som igjen gjør at mange plantearter kan angripes.Behovet for kartlegging av pseudosoppens utbredelse er stor.
20.10.2016
En interesseorganisasjon det er verd å få med seg
20.10.2016
Klima- og miljødepartementet har besluttet å utsette søknadsplikten for ikke risikovurderte planter.
20.10.2016