FAGUS nyheter

Pseudosoppen Phytophthora er en alvorlig planteskadegjører. Phytophthora har mange underarter som igjen gjør at mange plantearter kan angripes.Behovet for kartlegging av pseudosoppens utbredelse er stor.
20.10.2016
En interesseorganisasjon det er verd å få med seg
20.10.2016
Klima- og miljødepartementet har besluttet å utsette søknadsplikten for ikke risikovurderte planter.
20.10.2016
utdeling av Forsknings- og utviklingsmidler 2016
20.10.2016
Noen områder er viktigere enn andre!
20.10.2016
til nytte men kanskje mest besvær
17.10.2016
17. juni var det overrekkelse av kvalitetsstempelet NGSA på Blaafarveværket
16.09.2016
Kanskje Sterf.org har svaret
16.09.2016