FAGUS nyheter

Forsvarsbygg har utarbeidet veileder relatert til fremmede arter
30.06.2016
FAGUS fikk ved årsmøtet 15. mars nytt styre
16.06.2016
Mattilsynets veileder til forskrift om plantevernmidler ligger ute.
03.06.2016
Miljødirektoratet har lagt ut søknadsskjema med veileder for søknad om utsetting av fremmede organismer.
24.05.2016
Det er fremdeles mulighet for å søke om en NGSA i 2016. Har du et friområde som burde befinne seg på den eksklusive norske listen sammen med Frognerparken i Oslo, Den grønne akse i Bergen, Strandpromenaden i Kristiansand, Østensjøvannet miljøpark i Oslo, Storøyodden friluftsområde i Bærum, Helleviga friluftspark i Søgne og Blaafarveværket i Modum, så ta kontakt med FAGUS (post@fagus.no).
23.05.2016
I 2016 gjennomfører Mattilsynet tilsynskampanje mot bygge - og anleggsvirksomhet.
29.04.2016
FAGUS utvider kompetansen innenfor grøntanleggsektorens "grå" fag.
10.03.2016
De fleste foredragene fra Grønn Galla ligger nå ute på FAGUS hjemmeside.
10.03.2016