FAGUS nyheter

Mattilsynet har oppdatert retningslinja for hvordan funn av Phytophtora ramorum i importsendinger skal håndteres. Mattilsynet er spesielt urolig for at denne skadegjøreren kan smitte over til planter i norsk natur.
08.03.2016
Et forbilledlig prosjekt i møtet med dagens krav til universell utforming, mener juryen.
08.01.2016
Forskriften om fremmede organismer ble vedtatt19.06.2015. Hva betyr den for grøntanleggsektoren?
08.01.2016
BNL har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter.
08.01.2016
Miljødirektoratet publiserer jevnlig stoff relevant for vår sektor. Her er to eksempler av senere dato som er vel verd å lese.
08.01.2016
Ny katalog fra Ljono stauder ute nå.
07.12.2015
Pærebrann blei påvist i bulkemispel i Farsund og i Kristiansand kommunar i sommar
07.12.2015
Norsk rødliste for arter 2015 lanseres 18. november.
02.12.2015