FAGUS nyheter

I 2016 gjennomfører Mattilsynet tilsynskampanje mot bygge - og anleggsvirksomhet.
29.04.2016
FAGUS utvider kompetansen innenfor grøntanleggsektorens "grå" fag.
10.03.2016
De fleste foredragene fra Grønn Galla ligger nå ute på FAGUS hjemmeside.
10.03.2016
Mattilsynet har oppdatert retningslinja for hvordan funn av Phytophtora ramorum i importsendinger skal håndteres. Mattilsynet er spesielt urolig for at denne skadegjøreren kan smitte over til planter i norsk natur.
08.03.2016
Et forbilledlig prosjekt i møtet med dagens krav til universell utforming, mener juryen.
08.01.2016
Forskriften om fremmede organismer ble vedtatt19.06.2015. Hva betyr den for grøntanleggsektoren?
08.01.2016
BNL har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter.
08.01.2016
Miljødirektoratet publiserer jevnlig stoff relevant for vår sektor. Her er to eksempler av senere dato som er vel verd å lese.
08.01.2016