FAGUS nyheter

Ny katalog fra Ljono stauder ute nå.
07.12.2015
Pærebrann blei påvist i bulkemispel i Farsund og i Kristiansand kommunar i sommar
07.12.2015
Norsk rødliste for arter 2015 lanseres 18. november.
02.12.2015
NS 3420-ZK Drift og skjøtsel av park og landskapsanlegg er på høring. Høringsfrist 22. november.
02.12.2015
Som første område ut i Norge 2015 ble Østensjøvannet Miljøpark i Oslo kommune tildelt en NGSA.
13.10.2015
Artikkel fra Gartneryrket skrevet av Gunn Mari Strømeng, May Bente Brurberg og Venche Talgø fra Biofosk.
13.10.2015
Brunskogsnegl er ikke bare en plage i seg. Nå er det også gjort funn som viser at den kan være smittebærere av Phytophthora.
13.10.2015
Nytt spørsmål ute i FAGUS spørsmålsbank om plantevernmiddel og ny forskrift
30.09.2015