FAGUS nyheter

I forbindelse med friluftslivets år sponser Norsk Friluftsliv tre søknader til NGSA (Nordic Green Space Award) for områder relatert til friluftsliv. Dette søkes direkte til Norsk Friluftsliv.Gå ikke glipp av muligheten.
06.02.2015
Lurer du på noe om juletrær?
19.12.2014
Mattilsynets opprinnelige forslag ble sendt på en høringsrunde med frist 29. september.
04.12.2014
Kommunene får nå tilbud om å overta forvaltningen av de verneområdene som i dag er forvaltet av fylkesmannen.
04.12.2014
Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om planlegging av grøntstruktur i byer og tettsteder.
18.11.2014
Horder av døde humler under blomstrende lindetrær i sommer har vakt både bekymring og undring. Hvorfor dør egentlig disse humlene? Teoriene er mange, men foreløpig mangler vi sikre svar.
06.11.2014
Neste år blir bokserien om plantevern og plantehelse i økologisk landbruk fra Bioforsk Plantehelse komplett, ved at det gis ut et femte bind, om ugras i eng og beite.
28.10.2014
Forslag til forskrift om fremmede organismer ble i juli lagt ut på høring. Høringen behandles nå av Miljødirektoratet. Hvis forslaget vedtas slik det foreligger vil det ha stor innvirkning på grøntanleggsektoren.
21.10.2014