FAGUS nyheter

Naturbase er et verktøy som kommer å bli mer og mer aktuelt for oss i grøntanleggsektoren å jobbe med.
08.06.2015
I mars 2015 arrangerte NLA studietur til Japan. Opplevelsene var mange og omfattet bland annet dagstur til Hiroshima.
05.06.2015
Gjennom flere år har botaniker Per Arvid Åsen besøkt klostre i Norge og kartlagt plantene der. Lørdag 13. juni åpner Klosterhagen ved Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand, og samtidig slippes boken Norske klosterplanter.
04.06.2015
Det kan være fristende å ta med seg planter, frukt og grønnsaker hjem fra ferie i utlandet. Faren er at man kan få med seg plantesykdommer og skadedyr på lasset, advarer Mattilsynet.
21.05.2015
Storlind (Tilia Platyphyllos)står oppført som kritisk truet på gjeldende rødliste (2010). Nye funn tyder imidlertid på at det ikke finnes hjemlig storlind. Dette betyr at den ved neste revisjon av lister kan gå fra "rød" til "svart".
30.04.2015
FAGUS Rådgivning har fått ny rådgiver innenfor området plantesykdommer. Gunn Mari Strømeng tar over for tidligere rådgiver Venche Talgø og hilses varmt velkommen. Samtidig ønsker vi å takke Venche for den lange tiden som rådgiver.
09.04.2015
Miljødirektoratet har nå lagt ut tilrådning om forskrift om fremmede organismer.
02.03.2015
Miljødirektoratet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VMK) har inngått ny samhandlingsavtale. Oppdraget vil nå også bland annet innefatte miljørisikovurderinger i forbindelse med fremmede organismer. Deler av arbeidet vil foregå i samarbeid med artsdatabanken.
06.02.2015