Om FAGUS

DokumenterStørrelse
Brosjyre som presenterer FAGUS.pdf278.03 KB

 

FAGUS er en ideell organisasjon, uten ekstern finansiering.

Følgende organisasjoner innenfor grøntanleggssektoren er medlemsorganisasjoner i FAGUS:
• Bad, park og idrett (BPI)
• Norsk forening for gravplasskultur 
• Norsk Gartnerforbund (NGF)
• Norsk trepleieforum (NTF)
• naml - norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører
• Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

 FAGUS ble stiftet i november 2003 som fagsenter for innsamling og formidling av kunnskap fra forskning og praksis.

FAGUS samarbeider med forskningsmiljøer, blant annet ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) og NIBIO.
Våre naboland Sverige og Danmark har organisert kompetanseutvikling og formidling innen grøntanleggssektoren i henholdsvis MOVIUM, (Mark Och Vegetation I Urban Miljø etablert 1980) og Skov & Landskab (etablert 1987).

Grønne områder i by- og tettsteder har alltid vært viktige for vår fysiske og psykiske helse. De gir oss en følelse av tilhørighet til stedet, og mulighet for å se årstidsvariasjonene. De er områder for rekreasjon, trening, sosialt samvær, ro og lek. Med klimaendringene får vegetasjon og grønne områder flere og nye oppgaver. Vegetasjonens egenskaper, biologi og krav til voksested kan nyttes til fordrøyning av overflatevann, luftrensing, temperaturutjevning og bedring av lokalklima. FAGUS overordnede målsetning er å formidle og fremme kunnskap slik at grøntanleggsektoren kan finne gode løsninger ved planlegging, opparbeiding, drift og forvaltning av utemiljøer.


FAGUS SATSINGSOMRÅDER

•Utvikle FAGUS Rådgivningstjeneste slik at den blir bærebjelken i FAGUS økonomi og slik at      den er i stand til å møte behovene for oppdatert kunnskapsformidling til ulike aktører.

•Forbedre kommunikasjon og samarbeid på tvers av profesjonene og institusjonene i norsk grønn sektor. Skape møteplasser og bidra til synergi-effekter av felles satsningsområder. 

•Være en pådriver for utvikling, kunnskapsformidling og forskning innen grønn sektor

•Formidle oppdatert og kvalitetsbasert kunnskap om blågrønne strukturer, bærekraftige løsninger og estetisk kvalitet i utemiljøer slik at eiere, planleggere, forvaltere og entreprenører kan utvikle gode og varige helhetsløsninger som fremmer miljøverdier og menneskers livskvalitet. 

•Markedsføre og synliggjøre gode miljøløsninger innenfor grønn sektor. 

•Bidra i arbeidet og være koordinator i rollen som høringsinstans for eierorganisasjonene i aktuelle politiske saker.