Bekjempelse av kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks. Foto: Agnes Lyche Melvær
DokumenterStørrelse
FAGUS_Fakta_2_-_2009_redigert2010_Kj.bjornekj.pdf499.54 KB
Riktig behandling til rett tid er viktig for å få kontroll på uønskede fremmede arter.

Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum blir 1,5 - 5 m høy. Planten er to- eller flerårig og spres med frø, noe hver plante produserer store mengder av. I spiringsåret vokser det kun frem en rosett. Planten får stengel og blomstrer først et eller flere år senere. De dør som regel etter blomstring. Arten er i spredning og representerer et miljøproblem fordi den skygger ut alle andre planter der den etablerer seg. Dette gjør at artsmangfoldet reduseres sterkt. Plantesaft kan, i kombinasjon med sollys, gi forbrenningsskader på hud. Det er derfor viktig med god bekjemping i områder hvor folk ferdes.

Utgivelsesår: 
2009
Utgiver: 
Type publikasjon: 
Rapport Nr: 
2