Bransjestandard om invaderende fremmede planter

Foto: Agnes Lyche Melvær
DokumenterStørrelse
2012-bransjestandard-om-invaderende-fremmede-planter1.pdf3.83 MB

”Bransjestandard om invaderende fremmede planter” er en frivillig bransjestandard for grøntanleggssektoren i Norge. Den er utviklet av en samarbeidsgruppe med representanter for norsk grøntanleggssektor og redigert av FAGUS - Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren.

Bransjestandarden tar sikte på å hjelpe alle i vurderingen av om planter er eller kan bli invaderende. Alle punktene må tas med i vurderingene for å begrense risikoen for uønsket spredning. Vi ønsker at bransjestandarden skal øke kunnskapen og bevissthetsnivået omkring hvilke planter vi velger til anlegg og hager.
Bransjestandarden inneholder ingen lister over planter, verken over planter vi ikke bør bruke eller de vi trygt kan bruke. Bakgrunnen er at ”Bransjestandard om invaderende fremmede planter” skal være en standard som skal gjelde for hele landet. På grunn av store ulikheter i klima, geografi, jordsmonn og topografi i Norge vil ikke lister være dekkende for alle bruksområder og klimasoner. Et planteslag kan opptre invaderende i ett område, mens den er nærmest umulig å etablere i et annet.
Vi mener imidlertid at økt kunnskap og oppmerksomhet omkring spredningsproblematikk og grøntanleggsplanters egenskaper vil hjelpe den enkelte i sitt plantevalg.

Disse organisasjonene har utarbeidet og stiller seg bak bransjestandarden:
Bad, park og idrett; FAGUS - Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren; Hageselskapet; Norsk forening for kirkegårdskultur; Norsk Gartnerforbund; Norsk Trepleieforum; Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører;Norske landskapsarkitekters forening; Hagesenterkjedene BoGrønt, Hageland, Plantasjen.

Forfatter: 
Utgivelsesår: 
2012
Utgiver: 
Type publikasjon: 
Sideantall: 
13