Jord og massehåndtering

DokumenterStørrelse
jord_og_massehandtering.pdf3.76 MB
Grønn Galla 2015 - fra grønne visjoner til grønne verktøy

Foredraget ble holdt på Grønn Galla 2015 av biolog Astrid Skrindo i Statens vegvesen. Foredraget omhandler de utfordringer vi står ovenfor i forhold til massehåndtering når den nye forskriften om fremmede organismer trer i kraft.

Forfatter: 
Utgivelsesår: 
2015
Type publikasjon: