Reklamasjon på etablering av vegetasjon

Bli betalende abonnent for å se publikasjonen.
hvem har ansvaret når en plante dør før reklamasjonsfristen?

Det er alltid trist når nyplantet vegetasjon ikke etablerer seg slik den skal og kanskje også dør. Det er i tillegg et økonomisk spørsmål når vegetasjonen eventuelt skal erstattes. Byggherre har dessuten bestilt et frodig anlegg og står igjen uten det produktet han hadde forventet. Hvem har ansvaret? Er det den prosjekterende, planteleverandøren, entreprenøren, skjøtselsgartneren eller byggherre? Hva sier Norsk Standard (NS 3420-K og NS 3420-ZK) om ansvarsforhold dersom anlegget er beskrevet etter disse standardene?

Forfatter: 
Utgivelsesår: 
2016
Utgiver: 
Type publikasjon: