Norske planteslag

DokumenterStørrelse
norskearter.pdf17.54 MB
FAGUS Vinterkonferanse 2017 Fra frø til frodig

Det er stadig etterspørsel etter det vi kan benevne som norske planteslag, men for å sikre god kvalitet på trær og busker kreves tid til utvalgsarbeid. På NMBU pågår prosjektet «Norske treslag til grøntanlegg og revegetering». Hvordan fungerer utvalgsarbeidet, hvor langt er det kommet og hvordan ser framtidsutsiktene ut for norske planteslag?

Forfatter: 
Utgivelsesår: 
2017
Type publikasjon: