Styret og Rådet

Styret


Styret i FAGUS består av  seks medlemmer og to vara. FAGUS medlemsorganisasjoner er representerte i styret.

Styreleder
Tore D. Carlsen (naml)
anleggsgartnerfirma Maskin og Utemiljø AS

Styremedlemmer
Ruben Høie (uavhengig)
anleggsgartnerfirma Strandman AS

Ingrid Marie Eidsten (NFG)
Parkenheten, Sandeford kommune

Hilde Mangerud (BPI)
Park og idrettsavdelingen, Skedsmo kommune

Frida Helland (NGF)
Sunnhordland planteskule

Mona Vestli (NLA)
kontormedarbeider, Norsk forening for landskapsarkitektur

Vara: 

Tørres Rasmussen (NTF) og Ole Lima (NGF)


Rådet

Rådet er FAGUS rådgivende organ i faglige spørsmål. Rådet skal være et forum for drøfting av overordnede og prinsipielle spørsmål for grøntanleggssektoren og et møtested med sikte på økt samarbeid mellom organisasjonene og øvrige aktører. Rådet er sammensatt av representanter fra medlemsorganisasjonene, brukere og forskningsmiljøer i grøntanleggsektoren.

Bad, park og idrett
Helene Bugge
Daglig leder
PARK & IDRETT

naml norske anleggsgartnere - miljø- og landskapingeniører
Tor Jørgen Askim
fagansvarlig
naml

Norsk Gartnerforbund NGF

Ronny Berdinesen
Planteskolekonsulent
NGF

Norsk forening for kirkegårdskultur NFK
Eirik Stople
Rådgiver
NFG

Norsk trepleieforum NTF

Ketil Sagelv
Skog og utmarkstjenester

Norske landskapsarkitekters forening NLA

Pål Dixon Sandberg
Landskapsarkitekt
Statens vegvesen

Brukernes representanter

Mikael Torberntsson
Statens vegvesen

Ida Charlotte Skjoldager
Landskapsarkitekt
In Situ AS

Representanter for forskningsmiljøene

Kim Haukeland Paus
Asplan Viak

Corinna Clewing
Universitetslektor
Institutt for landskapsplanlegging, NMBU

Gunn Marit Strømeng
Forsker
NIBIO Plantehelse