FAGUS Fakta Bekjempelse av lupin

12. mai 2010
av Inger Sundheim Fløistad

Lupin er i sterk spredning langs vei. Selve skjøtselsmetodene kan ofte være medvirkende til spredning. Frøene overlever 50 år i jorda, og det gir også store utfordringer ved graving i områder som er infisert av lupin.

Foto: M. Fall
Forfatter:
Inger Sundheim Fløistad
Utgivelsesår:
2010
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
7
Sideantall:
5