Hvordan begrense problemene for allergikere i grøntanlegg?

Enten snufsingen og nysingen foregår på våren når løvtrærne blomstrer, om sommeren med gresspollen, om høsten når burota er i gang, eller hele sesongen, kan vi som jobber med grøntanlegg gjøre noe for å begrense problemene.

Norges astma og allergiforbund har gitt ut følgende:

Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø (revidert utgave 2000) er et leksikalsk oppslagsverk som tar for seg ca. 1000 arter inne- og uteplanter og deres eventuelle helsemessige påvirkning.

Gode råd er grønne (2005) gir veiledning og forslag til helhetsløsninger for et trygt grønt miljø for alle, både for det private og det offentlige rommet, og med tilhørende plantelister.

Begge bøkene er tilgjengelige hos NAAF, bestilles ved å sende e-post til naaf@naaf.no.

(kilde: https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/allergivennlige-inne–og-uteplanter/)

Som FAGUS-abonnent har du dessuten mulighet til å stille spørsmål om plantevalg og allergier til FAGUS-rådgiver (og seniorforsker i NAAF) Hallvard Ramfjord.

Hallvard Ramfjord er utdannet cand. real fra NTNU og har hovedfag i botanikk med pollenanalyse som spesialområde. Til daglig leder han Pollenvarslingen i Norge og er seniorforsker i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Han er aktiv i informasjon og rådgiving omkring utforming av et allergivennlig miljø overfor offentlige og private aktører, og har utgitt bøker om emnet. Som rådgiver i FAGUS kan han svare på spørsmål om plantevalg i forhold til astma og allergi.

Stillingstips: Gartner/fagarbeider innen park og grøntanlegg i Sel Kommune

Sel kommune har ledig 100% fast stilling som gartner.

Stillingsutlysning:

Gartner/fagarbeider innen park og grøntanlegg

Sel kommune har ledig 100% fast stilling som gartner. Stillingen er organisatorisk plassert i virksomhetsområde Plan og teknisk.

Arbeidsoppgaver

Vedlikehold av parker og grøntanlegg

Opparbeiding av grøntanlegg

Beplantning

Utarbeidelse av skjøtselsplaner

I vinterhalvåret er det aktuelt å delta i andre type drift og vedlikeholdsoppgaver i kommunen

Ønskede kvalifikasjoner:

Ønske om gartner/anleggsgartnerutdanning/fagtekniker park og hage, relevant arbeidserfaring vektlegges

Førerkort kl.BE

Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Ansvarsfull, kunne jobbe selvstendig og alene

Løsningsorientert og effektiv

Punktlig og lojal

Tar sikkerhet på alvor

Vi tilbyr:

Masse frisk luft i løpet av arbeidsdagen

En varierende arbeidsdag der du selv kan være med på å påvirke hvordan arbeidet legges opp

Gode muligheter for å kunne utvikle seg videre

Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser

Søknadsfrist: snarest

Spørsmål om stillingen kan rettes til Rune Grindstuen, mobil: 48 26 19 36 eller e-post: rune.grindstuen@sel.kommune.no

Velkommen til FAGUS mininettverkstreff i Bergen 14. juni!

Bli med  på treff med andre i grøntanleggsbransjen i Bergen, samtidig som du får lære med om  Bybanens spennende prosjekt med flytting av trær mellom sentrum og Fyllingsdalen.

Under en treårsperiode skal det flyttes ca 100 trær og arbeidene er nå i gang. Med på befaringen får vi aktører som arbeider med prosjektet og vi håper på gode diskusjoner og samtaler.

Sted: Bybanen utbygging, kantinen, Fjøsangervegen 50C, 3.etg. 5059 Bergen (Kronstadparken)

PROGRAM


14:00 – Velkommen ved daglig leder i FAGUS Mari Myhrene.

14:05 – Direktør Roger Skogli på Bybanen: Bakgrunn for tre-entreprise.

14:15 – Landskapsarkitekt Ingrid Haukeland: byggetrinn 4, registrering av trær langs linjen, valg av hvilke trær som burde flyttes.

14:30 – Daglig leder i FAGUS Mari Myhrene og Randi Flagstad Bøen orienterer om FAGUS

15:00 – Pause med frukt og kaffe

15:15 – Harald Bratseth orienterer om treflyttingen.Harald Bratseth orienterer om den praktiske flyttingen av trærne: Planlegging – tekniske forhold -ansvarsfordeling – rot/greinbeskjæring – løfting/frigjøring fra voksested – transport til depot – lagringsplassen – tilrettelegging/skjøtsel av lagrede trær.

15:45 – Pause

16:00 – Vi går ut og ser på eksisterende trerekke på Mindemyren, der Harald Bratseth informerer videre om prosjektet.

17:00 – Avslutning

For mer info og påmelding, følg linken under:

For påmelding følg linken under:
https://fagus.no/kurspamelding/

Årsmøte 2020- årsmøtepapirer

Årsmøtepapirene ligger som relaterte filer til denne saken.

Innkalling:

Innkalling til årsmøte i Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren

Tid og Sted: 29 april kl 16 via teams erstatter tidligere varslet møtedag 18.03.2020

Saksliste:

Sak 1:
Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmer og fullmakter.
Sak 2:
Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen.
Sak 3:
Protokoll fra årsmøte 22.03.19 til godkjenning.
Sak 4:
Årsmelding 2019
Sak 5:
Regnskap 2019 Revisors beretning og kontrollkomiteens uttalelse.
Sak 6:
FAGUS strategiplan 2020– 2024
Sak 7:
Arbeidsprogram 2020
Som en av oppgavene i arbeidsprogrammet skal det settes en arbeidsgruppe fra styret som for 2020 kommer med en anbefaling til årsmøtet 2021  – En eventuell revidering av FAGUS vedtekter Organisering av FAGUS som organisasjon, hvem har ansvar for FAGUS ? FAGUS økonomiske robusthet, og Grønn Galla som fellesarrangement ifm økonomisk oppgjør

Sak 8:
Budsjett for 2020

Sak 9:  Valg av representanter til FAGUS styre , valgkomitè, kontrollkomité, og Fagråd

WORLD GREEN INFRASTRUCTURE CONGRESS 2018

The World Green Infrastructure Congress avholdes i 2018 i Bengaluru i India den 4-6. juni. Dette er en fantastisk mulighet til å få med seg de største nyhetene innenfor grønn infrastruktur. Kongressen avholdes over flere dager og adresserer utviklingen innenfor urban infrastruktur med vinkling på miljø.

World Green Infrastructure Congress kommer i 2019 til Norge så her finnes det uante muligheter til deltakelse to år på rad.

For mer informasjon om kongressen i India, se vedlagt link til hjemmesiden.

Ledig stilling Strand kommune

«Vil du være med å synliggjøre vår vakre kommune og skape trivsel gjennom å arbeide med grøntområder og møteplasser i Strand kommune?

Bygg og eiendom søker en engasjert og dyktig medarbeider i teamet i 100% fast stilling som anleggsgartner og driftsleder.»

For mer informasjon om stillingen, se vedlagt link

Søknadsfristen er 16.03.18.

Ledig stilling som rådgiver i Norsk forening for gravplasskultur

Klar for nye arbeidsoppgaver?

Vår rådgiver går over i annen stilling, og Gravplassforeningen søker derfor hans etterfølger. Vi håper mange kompetente personer vil reflektere over stillingen!

Rådgiverstillingen er en selvstendig stilling, der du får anledning til å gjøre en forskjell i gravferdssektoren i Norge. Du vil få en sentral rolle i foreningen, og et nært samarbeid med sentrale aktører i gravferdssektoren. Deltakelse i styre, råd og utvalg gir et vidt kontaktnett, og din faglige kompetanse og administrative styrke vil bli et viktig bidrag til å bringe foreningen videre.

For den rette personen er det mulighet for økning av stillingsprosent.
Innleie kan også vurderes. Arbeidssted og betingelser etter avtale.

Les hele stillingsutlysningen her   Søknadsfrist 16. april 2018

For mer informasjon: Ta kontakt med styreleder Inghild Hareide Hansen tlf. 481 10 924