FAGUS Fakta

FAGUS Fakta gis ut ca 6 ganger i året og er et tilbud som er rettet eksklusivt til abonnenter hos FAGUS Rådgivning.

Som oftest er FAGUS Fakta-utgavene skrevet av FAGUS-rådgiverne. Enkelte utgaver er skrevet av andre fagfolk, eller den aktuelle rådgiver har fått med flere på laget. Uansett finner du her en samling med stoff fra våre fremste eksperter.Temaene kan dekke et vidt område. Ofte handler det om ting det er vanskelig å finne stoff om andre steder. Mange utgaver av FAGUS Fakta har kommet til på grunnlag av interessante spørsmål som er stilt av FAGUS Rådgivning sine abonnenter.

Nederst i hver utgave av FAGUS Fakta vil du finne informasjon om forfatteren(e), så du har mulighet til å ta direkte kontakt dersom du har flere spørsmål etter å ha lest stoffet.

hvem har ansvaret når en plante dør før reklamasjonsfristen?
Nummer: -2016
– brukshistorie, struktur, økologiske prosesser og arter
Nummer: -2015
-status og utvikling
Nummer: -2015
- tilbake til naturens teknologi
Nummer: -2015
Naturmangfoldloven - og betydningen den har for grøntanleggssektoren
Nummer: 2-2014