Regelverk

Nedenfor finner du linker til viktig og relevant regelverk for sektoren:

Forskrift om fremmede organismer

Naturmangfoldloven

Forskrift om plantevernmidler