Kalender

Hendelser i januar–desember 2020

 • -
  Frokostseminar om fallunderlag i barns utemiljø
 • -
  Nettverkstreff Østfold, Parkpolitikk
 • -
  Bransjemøte om Landskapsingeniørstudiet
 • -
  Stauder og sommerblomster i hager og anlegg. 30.januar 2020
  Lanseringsfest av boka " Fem fortellinger om landskap "
 • -
  Lekeplassutstyrinspektørtreff, Oslo
 • -
  FAGUS Vinterkonferanse 2020
 • -
  Ville vekster til hager og grøntanlegg. 27.februar 2020
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
  NTF Årsmøtekonferanse 5-6. mars 2020
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
 • -
  Seminar Gjennestad , jord & masser, hvordan kan vi bruke mere stedegne masser ?
 • -
  Betydningen av pollinering. 24.mars 2020
 • -
  Fagdag og årsmøte 2020, NLA
 • -
  Fagdag og årsmøte 2020, NLA
 • -
  TRAQ-kurs 11.-13. mai 2020
 • -
  TRAQ-fornyelseskurs 14. mai 2020
 • -
  TRAQ-fornyelseskurs 15. mai, 2020
 • -
  Skolegården, Stavanger
 • -
  Anleggsseminar , Oslo
 • -
  Anleggsseminar , Oslo
 • -
  Etablering av blomstereng. 18.august 2020
 • -
  Studietur idretts – og nærmiljøanlegg, Sandane
 • -
  Studietur idretts – og nærmiljøanlegg, Sandane
 • -
  Stort Nettverkstreff , tema: Lokal overvannsdisponering ( LOD )
 • -
  Stort Nettverkstreff , tema: Lokal overvannsdisponering ( LOD )
 • -
  Gartner 2020, NGF
 • -
  Gartner 2020, NGF

FAGUS tilbyr større og mindre konferanser, seminarer, kurser og nettverkstreffer. Abonnenter i FAGUS Rådgivning tilbys redusert pris til så mange deltakere som det er registrert brukere i abonnementet. I FAGUS kalender presenteres også det meste av det som skjer av grønne arrangementer i regi av våre medlemsorganisasjoner og øvrige aktører.