Kalender

Hendelser i februar 2020–januar 2021

 • -
  Lekeplassutstyrinspektørtreff, Oslo
 • -
  FAGUS Vinterkonferanse 2020
 • -
  Ville vekster til hager og grøntanlegg. 27.februar 2020
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
  Nordisk samling om den flerkulturelle gravplassen
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
  Nordisk samling om den flerkulturelle gravplassen
  GIS-kurs
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
  GIS-kurs
  i-Tree-workshop
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
  Norsk Trepleieforums Årsmøtekonferanse 2020
  NTF Årsmøtekonferanse 5-6. mars 2020
 • -
  Lekeplassutstyr, 2.-6 mars, Lekeplassutstyr – Introduksjons- og inspektørkurs, Drammen
  Norsk Trepleieforums Årsmøtekonferanse 2020
 • -
  Seminar Gjennestad , jord & masser, hvordan kan vi bruke mere stedegne masser ?
 • -
  Betydningen av pollinering. 24.mars 2020
 • -
  NS 3420 ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder, Standard Norge
 • -
  Fagdag og årsmøte 2020, NLA
 • -
  Fagdag og årsmøte 2020, NLA
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift
 • -
  TRAQ-kurs 11.-13. mai 2020
 • -
  TRAQ-fornyelseskurs 14. mai 2020
 • -
  TRAQ-fornyelseskurs 15. mai, 2020
 • -
  Skolegården, Stavanger
 • -
  Anleggsseminar , Oslo
 • -
  Anleggsseminar , Oslo
 • -
  Etablering av blomstereng. 18.august 2020
 • -
  Fagdager Norges Gravplass Forening
 • -
  Fagdager Norges Gravplass Forening
  Studietur idretts – og nærmiljøanlegg, Sandane
 • -
  Fagdager Norges Gravplass Forening
  Studietur idretts – og nærmiljøanlegg, Sandane
 • -
  Stort Nettverkstreff , tema: Lokal overvannsdisponering ( LOD )
 • -
  Stort Nettverkstreff , tema: Lokal overvannsdisponering ( LOD )
 • -
  Kurs i administrasjon av gravplasser i Stjørdal
 • -
  Kurs i administrasjon av gravplasser i Stjørdal
 • -
  Kurs i administrasjon av gravplasser i Stjørdal
 • -
  Gartner 2020, NGF
 • -
  Gartner 2020, NGF
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift, på Hamar
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift, på Hamar
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift, på Hamar
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift, på Hamar

FAGUS tilbyr større og mindre konferanser, seminarer, kurser og nettverkstreffer. Abonnenter i FAGUS Rådgivning tilbys redusert pris til så mange deltakere som det er registrert brukere i abonnementet. I FAGUS kalender presenteres også det meste av det som skjer av grønne arrangementer i regi av våre medlemsorganisasjoner og øvrige aktører.