Kalender

Hendelser i august 2020–juli 2021

 • -
  Etablering av blomstereng. 18.august 2020, VEA
 • -
  Fagdager Norges Gravplass Forening
 • -
  Fagdager Norges Gravplass Forening
  Studietur idretts – og nærmiljøanlegg, Sandane
 • -
  Fagdager Norges Gravplass Forening
  Studietur idretts – og nærmiljøanlegg, Sandane
 • -
  Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?
 • -
  Plantevalg i grøntanlegg - hvordan kan vi bevare og bruke det biologiske mangfoldet?
 • -
  Stort Nettverkstreff , tema: Lokal overvannsdisponering ( LOD )
 • -
  Stort Nettverkstreff , tema: Lokal overvannsdisponering ( LOD )
 • -
  Kurs i administrasjon av gravplasser i Stjørdal
 • -
  Kurs i administrasjon av gravplasser i Stjørdal
 • -
  Kurs i administrasjon av gravplasser i Stjørdal
 • -
  Gartner 2020, NGF
 • -
  Gartner 2020, NGF
 • -
  NS 3420 ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder, Standard Norge
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift, på Hamar
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift, på Hamar
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift, på Hamar
 • -
  Kurs i praktisk gravplassdrift, på Hamar

FAGUS tilbyr større og mindre konferanser, seminarer, kurser og nettverkstreffer. Abonnenter i FAGUS Rådgivning tilbys redusert pris til så mange deltakere som det er registrert brukere i abonnementet. I FAGUS kalender presenteres også det meste av det som skjer av grønne arrangementer i regi av våre medlemsorganisasjoner og øvrige aktører.