Om FAGUS

OM FAGUS

FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren) ble stiftet i 2003 som den grønne sektorens samlende paraplyorganisasjon.

FAGUS har som formål å bidra til at aktører som arbeider med uterom og utemiljøer finner gode løsninger ved planlegging, opparbeiding, drift og forvaltning. Dette gjør vi gjennom våre kjerneområder; kunnskapsgenerering, kunnskapsformidling og nettverksbygging. Vi mener at produktiv samhandling og gode faglige kunnskaper er de to viktigste faktorene for å oppnå målsetningen om at våre uterom skal være kostnadseffektive for samfunnet og samtidig inneha viktige kvaliteter som fremmer biologisk mangfold, miljø, helse, rekreasjon, sosialt samvær, trygghet, ro og lek. Vi ønsker også å synliggjøre den store betydningen av gode uteområder ovenfor myndigheter og publikum.

Hvordan arbeider FAGUS

FAGUS er et samarbeidsorgan for å generere ny kunnskap. Vi initierer, koordinerer og deltar i prosjekter av stor variasjon. Gjennom vår rolle som uavhengig paraplyorganisasjon gjør vi det enklere for aktører å komme sammen i prosjekter. FAGUS samarbeider med kommuner, andre organisasjoner, praktikere, forskningsmiljøer og mange fler. Vi er også en aktiv part i høringssammenhenger for de saker som favner den grønne sektoren generelt og de saker der behovet for ytterligere kunnskap må synliggjøres.

FAGUS sprer kunnskap gjennom FAGUS Rådgivning, konferanser, seminarer og kurser. FAGUS Rådgivning er en abonnementsordning der vi har knyttet til oss rådgivere fra eliten av fagfolk innenfor utemiljø. Gjennom FAGUS Rådgivning får man enkelt tilgang til kvalitetssikret kunnskap om akkurat det man lurer på. Mer informasjon om  tilbudet finner man hvis man trykker på knappen «FAGUS Rådgivning» i hovedmenyen.  Fast på programmet hvert år er Vinterkonferansen som avholdes andre uken i februar. Her omhandles konkrete temaer som er relevant for alle som arbeider med uterom. FAGUS avholder seminarer i forhold til pågående prosjekter og vi samarbeider med andre aktører om å spre kunnskap om viktige tema. Annen hvert år (oddetallsår) avholdes den store todagerskonferansen Grønn Galla, som er et samarbeidsprosjekt mellom FAGUS og stifterrganisasjonene.

FAGUS satser på nettverksbygging gjennom uformelle samlinger på tvers av yrkesgrupper. Annen hvert år (partallsår) arrangeres FAGUS Nettverkstreff, et landsomfattende todagersarrangement hvor hele sektoren kommer sammen. Her utveksler vi erfaringer, deler utfordringer og drar på befaringer.

Vil du bidra i FAGUS

FAGUS er din paraplyorganisasjon. Vi arbeider etter prinsippet «først samle og så spre».  Ofte ser vi at flere aktører sitter og arbeider med den samme typen av prosjekter samtidig. Dette er ofte internarbeid, så som å utarbeide oppslagsverk, kontrollrutiner, veiledere og liknende som koster i penger og tid. Dagens konkurransesituasjon kan også gjøre det vanskelig å dele denne kunnskap utenfor organisasjonen/bedriften når den vel er utarbeidet. En annen utfordring, hvis man ønsker å spre kunnskapen er å finne de riktige kanalene. FAGUS er en uavhengig organisasjon og gjennom å samle denne typen av arbeid til FAGUS får man en bedre mulighet til å ta del av hverandres kompetanse. FAGUS gjør det mulig for bedrifter, organisasjoner og forskningsmiljøer å komme sammen i et unikt kunnskapsnettverk. Vi gir dere rett og slett muligheten til å stå på hverandres skuldre. Den som har et prosjekt det er ønskelig å få realisert, eller som har en idé til et prosjekt som er av bred interesse i sektoren er derfor velkommen til å ta kontakt med FAGUS for å diskutere tanker og gjennomføring.

FAGUS er en nasjonal ideell organisasjon uten ekstern finansiering. Vi ble dannet av grøntanleggssektoren og jobber for sektoren. Stifterorganisasjonene ser på FAGUS som svært viktig for grøntanleggssektoren.  Som virksomhet kan du kan bidra til å gjøre organisasjonen sterkere ved å bli abonnent i FAGUS Rådgivning. Rådgivningen et viktig verktøy når dere skal holde dere oppdatert på nyttig og nødvendig kunnskap. For å få tilgang til FAGUS Rådgivning og for å tegne FAGUS bedriftsavtale, ta kontakt på raadgivning@fagus.no.

Alle organisasjoner som arbeider med grønne verdier kan søke medlemskap i FAGUS. Representanter fra våre stifterorganisasjoner sitter representert i  styret i FAGUS . Gjennom organisasjonen er man med på å påvirke FAGUS arbeid og FAGUS  sine fokusområder.

Tilslutta organisasjoner av FAGUS:

  Bad, park og idrett (BPI)

  Norsk Gartnerforbund (NGF)

  Norsk trepleieforum (NTF) 

  Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

  Norsk forening for gravplasskultur (NFG)

 Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører

 

Styret FAGUS 2021:

Tim Fosvold (NAML) – Leder

Ingrid Klingberg (NFG) – Nestleder

Henrik H. Ingebrigtsen (NAML)- Styremedlem

Mona Vestli (NLA) – Styremedlem

Morten Mellbye (NGF) – Styremedlem

Ingrid Klingberg (NFG) – Styremedlem

Aina Hovden Lunde (BPI)- Styremedlem

Linda Fiskestrand Sperre ( NTF)- Vara til styret

Katrine Johansen ( UIO, FRI repr.) – Vara til styret