FAGUS Fakta Bekjempelse av burot

27. april 2010

Burot er en plante i spredning, den er et problem for pollenallergikere.
Fordi pollenet ikke sprer seg langt fra planta, er lokale aksjoner mot burot vellykket. Burot trives godt på skrotemark og arealer som ikke blir skjøttet, vi finner den gjerne der hvor ingen har ansvaret for slått.

Forfatter: 

Benedikte Watne Oliver
Kirsten Semb Tørresen
Inger Sundheim Fløistad
Utgivelsesår:
2010
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
5
Sideantall:
5