FAGUS Fakta Slåttemark

2. februar 2015

– brukshistorie, struktur, økologiske prosesser og arter
Slåttemark hører til de mest artsrike naturtypene i Norge. Dette FAGUS Fakta forteller om denne kulturmarkens historie, hva som kjennetegner naturtypen og hvordan den bevares. Artikkelen er også å finne i rapporten Viltvoksende vegetasjon til grøntanlegg og hager.

Foto: Ingvild Austad
Forfatter:
Ingvild Austad
Leif Hauge & Liv Norunn Hamre
Utgivelsesår:
2015
Utgiver:
FAGUS