FAGUS Fakta Naturmangfoldloven og grøntanleggssektoren

4. september 2014

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) ble vedtatt 19. juni 2009 og trådte i kraft 1. juli 2009, med unntak av reglene om fremmede organismer (lovens kapittel IV). Naturmangfoldloven gir et viktig bidrag til beskyttelse av naturmangfold, samtidig som den gjennom sitt formål legger opp til at naturen skal tas vare på ved bærekraftig bruk. Hvilken betydning har loven for aktører i grøntanleggssektoren? I denne artikkelen behandles utvalgte bestemmelser i naturmangfoldloven med sikte på å klargjøre hva de innebærer for ulike aktører, herunder eiendomsforvaltere, både offentlige og private, planleggere, landskapsarkitekter, anleggsgartnere, utbyggere mv.

Foto: Agnes Lynche Melvær
Forfatter:
Cathrine Aulie
Utgivelsesår:
2014
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
2
Sideantall:
12