Rapport viltvoksende vegetasjon

9. februar 2015

Forprosjektet Viltvoksende vegetasjon til parker og hager ble avsluttet i februar 2015.Prosjektets siktemål har vært praktisk, vi har ønsket å samle kunnskap som kan bidra til at grøntanleggssektoren får verktøy å bruke når planter skal velges til ulike formål.

Andre viktige mål med prosjektet har vært å skape en bevisstgjøring og spre kunnskap om plantemateriale fra norsk natur, og å synliggjøre de muligheter som ligger i økt bruk av norske viltvoksende arter.

Den vedlagte rapporten inneholder artikler og lister over arter i produksjon og arter som kan egne seg til grøntanlegg og hager.

Hovedansvarlige for det faglige arbeidet i prosjektet har vært: professor Ingvild Austad, Høgskolen i Sogn og Fjordane; førsteamanuensis Per Anker Pedersen, Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet; landskapsarkitekt Nils Johan Skaarer; rådgiver Anna Blix, SABIMA;
konsulent Ronny Berdinesen, Norsk Gartnerforbund. FAGUS Faglig utviklingssektor for grøntanleggssektoren ved Hege Abrahamsen har vært prosjektleder.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet.

Foto: Hege Abrahamsen