Årsmøte, Norsk trepleieforum Vest, med foredrag i etterkant.

7. mai 2019
Årsmøte, Norsk trepleieforum Vest, med foredrag i etterkant.