Impulsforelesning NMBU i byutvikling og landskapsarkitektur. Stedsutvikling på rurale premisser, tendenser i norske tettsteder

16. januar 2023
Impulsforelesning NMBU i byutvikling og landskapsarkitektur. Stedsutvikling på rurale premisser, tendenser i norske tettsteder