Impulsforelesning, NMBU Landskapsarkitekt Louise Fiil Hansen, SLA: «Naturbaserte byromsprosjekter»

3. mars 2021
Impulsforelesning, NMBU Landskapsarkitekt Louise Fiil Hansen, SLA: "Naturbaserte byromsprosjekter"