Impulsforelesning, NMBU Landskapsarkitekt Louise Fiil Hansen, SLA: “Naturbaserte byromsprosjekter”

3. mars 2021
av Mari Myhrene
Impulsforelesning, NMBU Landskapsarkitekt Louise Fiil Hansen, SLA: "Naturbaserte byromsprosjekter"