Jord og masser, hva bestemmer hva som er en god jord og hvordan skal den beskrives inn i prosjekter ?

27. mars 2021
Jord og masser, hva bestemmer hva som er en god jord og hvordan skal den beskrives inn i prosjekter ?