Jordseminar – fagkunnskap om jord, og masser, og hvordan vi kan bruke mer stedegne masser.

7. februar 2019
av Maritza

Gjennestad Gartnerskole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Jordseminar - fagkunnskap om jord, og masser, og hvordan vi kan bruke mer stedegne masser.